Over het Apenheul Natuurbehoudfonds (ANF)

Stichting Apenheul zet zich met hart en ziel in voor apen en hun leefgebieden en werkt wereldwijd actief mee aan natuurbehoud. Hiervoor bestaat sinds 1994 het Apenheul Natuurbehoudfonds (het ANF).

Het ANF werkt via verschillende projecten wereldwijd mee aan natuurbescherming. Het zijn projecten waar zowel de lokale bevolking als de apen en hun leefgebied voordeel van hebben. Naast financiële steun biedt het ANF ook hulp door het uitwisselen van kennis en door mankracht en expertise in te zetten.

Het ANF streeft ernaar minstens één groot project per continent te steunen en is al actief in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. De projecten richten zich vooral op het behoud van apensoorten die in Apenheul te zien zijn. Niet voor niets zijn de apen in Apenheul de ambassadeurs van hun wilde soortgenoten.

Net als Apenheul is het ANF een stichting. De werkgroep van het ANF bestaat uit (oud)medewerkers en een oud bestuurslid van Apenheul met een enorme kennis van dieren en projecten wereldwijd. Zo kan het ANF juist die projecten selecteren waar de apen het meest bij gebaat zijn.